อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันพุธ, 04/10

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 18 ม.ค. 2023 7am

ภาพกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมฯ

ประมวลภาพประกวด VR Star

ประมวลภาพการประกวด VR Star การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...

ประกวดสิ่งประดิษฐ์แข่งขันทักษะครั้งที่30

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 30 กลุ่มภาคกลาง ณ วิทยาลัยอี.เทค ในประเภทการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ได้รับการตอบรับจากวิทยาลัยสมาชิกกลุ่มภาคกลางเป็นจำนวนมากมีสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดจำนวน 15 แห่ง มีสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 494 ชิ้นงานครับ  

 

ชมภาพทั้งหมด ที่ลิ๊งนี้ https://goo.gl/g14vA5

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการตรวจนิเทศอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบปลอดบุหรี่

การประชุมคณะกรรมการตรวจนิเทศและติดตามผลเพื่อถอดบทเรียน โครงการอาชีวศึกษาเอกชนต้นแบบปลอดบุหรี่ วันที่ 8-10 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัย อี.เทค 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะครั้งที่ 30

สมาคมฯ กลุ่มภาคกลางนัดประชุมคณะกรรมการแต่ละสาขาวิชาในการเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั่้งที่ 30 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค เมื่อวันที 21 พฤศจิกายน 2558 ชมภาพการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมใหญ่สมาคมฯ ครั้งที่ 40

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สามารถเลือกชมรูปภาพการประชุมใหญ่ครั้งที่ 40 วันที่ 9-11 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 29 สาขาการบัญชี

รวมภาพสำหรับการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 29 ในสาขาวิชาการบัญชี ซึ่งมีภาพอีกจำนวนมากสามารถ ชมได้จากลิ๊งด้านล่างนี้ ไปชมกันเลยว่ามีใครในภาพบ้าง

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 29 สาขาคอมพิวเตอร์

ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 29 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ วิทยาลัยอี.เทค ซึ่งมีสถานศึกษาในกลุ่มภาคกลางส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก ไปชมภาพบรรยากาศได้แล้วที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

ประมวลภาพแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 29 สาขาช่างยนต์

ชมภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 29 สาขาวิชาช่างยนต์ ณ วิทยาลัยอี.เทค จังหวัดชลบุรี ทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ไปชมภาพบรรยากาศทั้งหมด ได้แล้วที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรมสมาคม ภาพกิจกรรม