อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันพุธ, 04/10

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 18 ม.ค. 2023 7am

ภาพกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมฯ

ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา2563 จังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 6 มีนาคม 2564

หมวด: กิจกรรมสมาคม supamaneekan

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา2563 จังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดด้านล่างนี้ 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมกลุ่มย่อย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563


การประชุมกลุ่มย่อย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหารครูดีเด่นและนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลางชลบุรี ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี

หมวด: กิจกรรมสมาคม supamaneekan

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหารครูดีเด่นและนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลางชลบุรี ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
https://photos.app.goo.gl/DYYdubXjbK4X4Zi8A

ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2563

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดด้านล่างนี้ 

อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภาคกลาง ปีการศึกษา 2562 "การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์" ณ อารีน่า 4 วิทยาลัย(อี.เทค)(วันที่1)

หมวด: กิจกรรมสมาคม supamaneekan

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ภาคกลาง ปีการศึกษา 2562 "การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์" ณ อารีน่า 4 วิทยาลัย(อี.เทค)(วันที่1)
วันที่ 17 มกราคม 2563
https://photos.app.goo.gl/AxwhPtT4869MPwZ4A

 

การจับฉลากลำดับการแข่งขันและการประกวด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัย(อี.เทค

หมวด: กิจกรรมสมาคม supamaneekan

การจับฉลากลำดับการแข่งขันและการประกวด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ จ.ชลบุรี ประจำปีการศึกษา2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัย(อี.เทค)
วันที่ 17 มกราคม 2563
https://photos.app.goo.gl/YXcsPABstZqmPCjz9

การประชุมกลุ่มย่อย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562

หมวด: กิจกรรมสมาคม supamaneekan

การประชุมกลุ่มย่อย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬา นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ณ อารีน่า 1 วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
https://photos.app.goo.gl/x6wKKKvUL661jAQcA

จัดทำเครื่องมือ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ประเภท วิชาบริหารธุรกิจ

หมวด: กิจกรรมสมาคม supamaneekan


คณะทำงานจัดทำเครื่องมือ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ประเภท วิชาบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัย อี.เทค
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ https://photos.app.goo.gl/NcYUdYFhY7TGQLHQ9

คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรมสมาคม ภาพกิจกรรม