อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันพฤหัสบดี, 06/05

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 17 มี.ค. 2021 8am

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนปลอดบุหรี 18 มกราคม 2560
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนปลอดบุหรี่ 09 สิงหาคม 2559
ทำเนียบครูแกนนำปอดสะอาดรุ่น 1และรุ่น 2 28 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาครูแกนนำปอดสะอาด 30 เมษายน 2558
อบรมครูแกนนำปอดสะอาด รุ่นที่ 2 23 เมษายน 2558
ขอเชิญผู้บริหารและครูเข้าอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนกับ Google 03 เมษายน 2558
อบรมระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน E-SAR 02 เมษายน 2558
ครูแกนนำปอดสะอาด รุ่นที่ 1 01 เมษายน 2558
รายชื่อวิทยาลัยอบรมครูแกนนำปอดสะอาด 17 มีนาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร PjBL 20 กุมภาพันธ์ 2558
ด่วนที่สุด เชิญประชุมชีแจง เรื่อง การประเมินมาตรฐานและคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สำหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 07 กุมภาพันธ์ 2558

ติดตามเราที่นี่

ติดต่อ

  • ที่อยู่: 231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง
    จ.ชลบุรี 20160
  • Tel: 038-206-081,Fax: 038-789-093
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าว ข่าวอบรมสัมนา