อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันพุธ, 22/03

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 18 ม.ค. 2023 7am


ข่าวสารกิจกรรมสมาคม

ภาพกิจกรรม

Thumbnail การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา2563 จังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19...


Thumbnail การประชุมกลุ่มย่อย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ...


Thumbnail พิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหารครูดีเด่นและนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลางชลบุรี ณ...


Thumbnail การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี...


ข่าวในหมวด กิจกรรมสมาคม  

ด่วนที่สุด เชิญประชุมชีแจง เรื่อง การประเมินมาตรฐานและคุณภาพสู่มาตรฐานสากล สำหรับสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

A.Mana

 

เรียนผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา ด้วย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดจัดประชุมชี้แจงเรื่อง การประเมินมาตรฐานและคุณภาพสู่มาตรฐานสากลสำหรับสถานศึกษาเอกชน ประเภทคอาชีวศึกษา ที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด และได้รับการรับรองมาตรฐานของสถานศึกษารอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) มีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ระดับดีขึ้นไป ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมตรังกรุงเทพ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร PjBL

A.Mana

เอกสารแนบ :
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (file_semina23.jpg)กำหนดการ 380 kB20-02-201520-02-2015
Download this file (file_semina22.jpg)แบบตอบรับการอบรม 537 kB20-02-201520-02-2015
Download this file (file_semina21.jpg)หลักสูตรการอบรม 935 kB20-02-201520-02-2015
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าว ข่าวอบรมสัมนา