อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันพุธ, 04/10

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 18 ม.ค. 2023 7am

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
E-BOOK สูจิบัตร การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬา สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 (กลุ่มภาคกลาง) 18 มกราคม 2566
ลำดับการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับชาติ กลุ่มภาคกลาง 12 มกราคม 2566
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ ระดับชาติ กลุ่มภาคกลาง 05 มกราคม 2566
วีดีโอการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 09 พฤศจิกายน 2565
เอกสารการประชุมกลุ่มย่อยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ วันที่ 9 พศจิการยน 2565 09 พฤศจิกายน 2565
QR CODE ประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละสาขา อัพเดท (18/11/2565) 09 พฤศจิกายน 2565
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ระดับ ปวส. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 17 มีนาคม 2564
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ แบบออนไลน์ ปี 2563 / รายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ แบบ Online / ตารางการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 / ลำดับการแข่งขันของแต่ละรายวิชา / ตัวอย่างใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าแข่งขัน 04 มีนาคม 2564
รายงานจำนวนนักเรียนนักศึกษาจำแนกตามสถานศึกษา และระดับชั้น ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 05 กุมภาพันธ์ 2564
ขอเชิญส่งผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 21 มกราคม 2564
ตรวจสอบรายชื่อ ผู้บริหารและครูดีเด่น 21 มกราคม 2564
ขอส่งเงินสนับสนุนการดำเนินงาน กลุ่มภาคกลาง 18 ธันวาคม 2563
ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 28 พฤศจิกายน 2563
รายชื่อผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 10 กุมภาพันธ์ 2563
ขอเชิญส่งผู้บริหารและครูดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และส่งนักศึกษาเข้าร่วมงานพิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ 15 มกราคม 2563
เปลี่ยนแปลงกำหนดการ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 24 ธันวาคม 2562
เงินสนับสนุนสมาคมฯ กลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 14 ธันวาคม 2562
ส่งเงินสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มภาคกลาง 19 พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อยเตรียมงานการแข่งขันทักษะระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 13 พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญส่งอาจารย์และนักศึกษา เข้าฟังการบรรยายโครงการ Fin de We Can do!! Season ๒ 25 พฤษภาคม 2562
การร่วมผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาตามความต้องการของสังคมโดยเรียนแบบทวิภาคีรูปแบบต่าง ๆ 08 มีนาคม 2562
เชิญชมถ่ายทอดสดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครูดีเด่นและผู้ผ่านเกณฑ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 10.00 น. 09 กุมภาพันธ์ 2562
ขั้นตอนรายงานตัวรับเกียรติบัตร ผู้บริหาร/ครูดีเด่น และ นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 09 กุมภาพันธ์ 2562
รายชื่อผู้บริหารและครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561 09 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดการวันรับเกียรติบัตร ณ ม.ธนบุรี 11 กุมภาพันธ์ 2562 07 กุมภาพันธ์ 2562
แบบตอบรับ งานพิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหาร/ครูดีเด่นและนักศึกษา 04 กุมภาพันธ์ 2562
ลำดับการถ่ายทอดสดการจับฉลากลำดับการแข่งขันทักษะ ครั้งที่ 33 17 มกราคม 2562
รายชื่อวิทยาลัยส่งเงินสนับสนุนกลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 15 มกราคม 2562
ขอเชิญส่งผู้บริหารและครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 และร่วมงานพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 10 มกราคม 2562
รายชื่อวิทยาลัยส่งเงินสนับสนุนกลุ่มภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2561 23 พฤศจิกายน 2561
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าว ข่าวอุปนายกสมาคม