อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันอาทิตย์, 03/12

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 18 ม.ค. 2023 7am

วีดีโอการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าว ข่าวอุปนายกสมาคม วีดีโอการประชุม การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565