อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันอาทิตย์, 03/12

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 18 ม.ค. 2023 7am

ภาพกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมฯ

ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา2563 จังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 6 มีนาคม 2564

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา2563 จังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดด้านล่างนี้ 

 วันที่ 6 มีนาคม 2564

 •  พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา2563 จังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อารีน่า2 วิทยาลัย อี.เทค Link: https://photos.app.goo.gl/rh6dC3BqnGwm9ZqD9
 • บรรยากาศการรายงานตัว การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563
  Link: https://photos.app.goo.gl/XrR78HdBSy6eG81X8
 • บรรยากาศการรายงานตัว การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ สาขาทักษะงานฝึกฝีมือ ปีการศึกษา 2563 Link: https://photos.app.goo.gl/B9jbeaKbXNLhmDMt7
 • บรรยากาศการรายงานตัว การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ สาขาทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์(ปวช.) และทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์(ปวส.) ปีการศึกษา 2563 ลิงค์:  https://photos.app.goo.gl/MZ9yzghZrtUeKnRv8
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ปีการศึกษา 2563 Link: https://photos.app.goo.gl/wTtPoPHnDVuBUtHfA
 • บรรยากาศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563  ช่วงเช้า Link: https://photos.app.goo.gl/F5yNim12Z9YPpXgNA
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 ประเภทวิชา ทักษะธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวช./ปวส.Link: https://photos.app.goo.gl/ELxCEYjf9bM2Ltec8
 • ภาพลงทะเบียนแข่งขันทักษะ ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างยนต์ Link: https://photos.google.com/share/AF1QipMDXcjedvMgZQ0UANOidxZidCHPw3bRx7VZP7ztmXKUStlSNi3duIapZoozR7OqQQ?key=TjZHN2xRbFp6Qkp1NXVHc2o0QndTMUJXYkdFaF9B
 • บรรยากาศก่อนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างยนต์ Link: https://photos.google.com/share/AF1QipME7SfzT5YLQI5fjyCelyJirgW_Dq8ch5PvkV6dRpu7mrjVrOeSXQnkCOIbJwUZQA?key=c3gzOWtOQmQxci1GTjhVMkZra2NoT2tZemVhUXZB
 • การแข่งขัน สาขางานนิวแมติกส์ & ไฮดรอลิกส์ ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างยนต์ Link: https://photos.google.com/share/AF1QipOcNAphnazfM5PrFW1oBd_Cby1qgrwfBQ9x0Es0Qmos3WkBioBnzWyH87fsAaBzXA?key=eGlEX25idVY0bTZBT2ZkdG02NjMzZnI2UmtZRjRB
 • การแข่งขัน สาขางานเครื่องยนต์เล็ก (ดีเซล) Link: https://photos.google.com/share/AF1QipN-5qaXsK8LzFwIkxbkBG-PGggFcbGSl8pVl3xlRZvTgkSgxDH0lb5CXh1GkzIwog?key=VDNpMF9KT2pNME1ETVpYSnNfbFp2clVLQTg5aTBR
 • การแข่งขันสาขางานเครื่องยนต์เล็ก (แก๊สโซลีน) ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างยนต์ Link: https://photos.google.com/share/AF1QipM95PcFgEOXlDFLdVvciEfROTWMAeGHPX5tQC0_uYzOcnVVmD9rnG4Ta7ZZ1p0ViA?key=eDN3RmI2UEhBck8tNzJpLVpQLU44MTVXUFJfNUJB
 • การแข่งขัน สาขางานไฟฟ้ายานยนต์  ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างยนต์ Link: https://photos.google.com/share/AF1QipOcqM8v-MbIazNor-l56XO7eSZKptMj4HctEoNqVh9zVFcOaOmj_fx1FRvaY55gOg?key=RTJGbnFGVVlYc0tfWXRZZEVmaC04RDgyUG9oUFFn
 • การแข่งขัน สาขางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างยนต์ Link: https://photos.google.com/share/AF1QipMeM4QE5ZyWIWz46veD_lSCY4JSFpgKYecvuP3JyXwNyfI2lJP-8QYEJvFPT5dIug?key=LWhLc3B3WW9Sc0pMT0xMeXVXQ0RGQjlJaFVlQnZB
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2563 วิชาทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย Link: https://photos.app.goo.gl/YYCTkTPd4NKGEfZv7
 • การแข่งขัน สาขางานจักรยานยนต์ ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างยนต์ Link: https://photos.google.com/share/AF1QipPFooAM6WaWbvd3fqFBdMhuw6B4MmvGtwJkyxes0S2Erh3JSyoi8cKjOLdie1sUJA?key=amd0bDgxRUZwa3E2T3VjVENtckYzUHBkbGMyM3ZB
 • ประกาศผลการแข่งขัน สาขา งานจักรยานยนต์ Link: https://photos.google.com/share/AF1QipOIsKNYBrQxe4Ty16z0-3OUrzQ7zyfdsqV9an5xOXHAuq1TY6ZcTcQQvxXyy2brhA?key=dFZ4RGRVUDVaZUgyaFcxVXZ6d05VQnU5VUtJaEZ3
 • บรรยากาศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา2563 จังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ วิทยาลัย อี.เทค Link: https://photos.app.goo.gl/2FoqbWt88XYQNtoC6
 • การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน Link: https://photos.app.goo.gl/k7ZkzwJG4HHjeR4z9
 • การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น  Link: https://photos.app.goo.gl/U4X9htmERWC9XE3y5
 • บรรยากาศการรายงานตัว การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ สาขาทักษะงานฝึกฝีมือ ปีการศึกษา 2563 Link: https://photos.app.goo.gl/B9jbeaKbXNLhmDMt7
 • บรรยากาศการรายงานตัว การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ สาขาทักษะการออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์(ปวช.) และทักษะการออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์(ปวส.) ปีการศึกษา 2563 Link: https://photos.app.goo.gl/MZ9yzghZrtUeKnRv8
 • บรรยากาศการรายงานตัว การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563 Link: https://photos.app.goo.gl/3ekfGK1wC4VGtuYB8
 • บรรยากาศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563(ช่วงเช้า) Link: https://photos.app.goo.gl/BbvZrxFnypHddFED6
 • บรรยากาศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2563 (ช่วงบ่าย) Link: https://photos.app.goo.gl/X3pUxxdnUXYALEGW6
 • บรรยากาศการแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งชาติแผนกช่างไฟฟ้า  ปีการศึกษา2563  ณ. วิทยาลัย อี.เทค โดยมีการแข่งขัน  7 สาขาดังนี้                  1.ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ PLC                                                                                              2.ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์                                                                                                              3.ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร                                                                                                                                                    4.ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย                                                                                                                                              5.ทักษะการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า                                                                                                                                                    6.ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ                                                                                                                                                      7.ทักษะเครื่องทําความเย็น                                                                                                                                                                   Link: https://photos.app.goo.gl/wTtPoPHnDVuBUtHfA
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2563 Link: https://photos.app.goo.gl/GLJrmXDLoJ8xYafz7
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2563 Link: https://photos.app.goo.gl/D92WC9CGP6ttr2n37
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันแผนกการตลาด Link: https://photos.app.goo.gl/VGvSmbxgQR2cLjAN6
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช. Link: https://photos.app.goo.gl/Pqie6ib1HPEvEewc7
 • การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวส. Link:  https://photos.app.goo.gl/zsqF6y8V3DJbmssX6
 • การประกวดมารยาทไทย ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. Link: https://photos.app.goo.gl/bZgzNGyPD4bMjWDf6
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา2563 จังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 (การประกวดร้องเพลงไทยลูกกรุง/ลูกทุ่ง) ณ อารีน่า2 วิทยาลัย อี.เทค Link: https://photos.app.goo.gl/AwbuWHeGrxC4Nyni6
 • ภาพลงทะเบียนแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ Link:  https://photos.app.goo.gl/2cgnhMaSujqdvT2A6
 • ภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์  รายวิชา PLC ระดับ ปวช. Link: https://photos.app.goo.gl/JaUGVFpjbqoaCoDK7
 • ภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์  รายวิชาหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและการเขียนแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ Link: https://photos.app.goo.gl/9S9sTpByZsuzVryM8
 • ภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์  รายวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม Link: https://photos.app.goo.gl/869YCvpSBErzyoWUA
 • ภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์  รายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  Link: https://photos.app.goo.gl/YWUkcJAxHSWbwKaW9
 • ภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์  รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม Link: https://photos.app.goo.gl/UEagsp9W7kdfumwK8
 • ภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์  รายวิชาดิจิทัล Link: https://photos.app.goo.gl/dJ1QPzXRzg8J261c6
 • ภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์  รายวิชาเครื่องเสียง Link: https://photos.app.goo.gl/iXgKx7zWWazmdZUc7
 • ภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์  รายวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอม และสมองกลฝังตัว IoT Link: https://photos.app.goo.gl/z7rRUoCZJXCVqujQ7
 • ภาพผู้เข้าแข่งขันจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์  รายวิชาติดตั้งและประกอบเครื่องเสียง และ อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จัดพื้นที่ แข่งขันที่อารีน่า4 Link: https://photos.app.goo.gl/bzgtLn1o1NEEMMkm9
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรมสมาคม ภาพกิจกรรม ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา2563 จังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันที่ 6 มีนาคม 2564