อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันอังคาร, 05/03

ปรับปรุ่งล่าสุด ศ, 12 ม.ค. 2024 5am

ภาพกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมฯ

ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2563

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดด้านล่างนี้ 

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

 วันที่ 17 มกราคม 2563
 วันที่ 26 มกราคม 2563
 วันที่ 28 มกราคม 2563
 • พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธาน ณ อารีน่า 2 วิทยาลัย อี.เทค
  Link: https://photos.app.goo.gl/D8p4yUoNHqWizQc4A
 • ภาพบรรยากาศทั่วไปและการลงทะเบียน Link: https://photos.app.goo.gl/uw7wrCjXtnTx4zAL8
 • ภาพบรรยากาศการรายงานตัว สาขาคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์ ลิงค์:  https://photos.app.goo.gl/oKhFDGyf2pkQR1nF6
 • การแข่งขันทักษะสาขาคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์  ช่วงเช้า Link: https://photos.app.goo.gl/s6Kd5dRdFJYPzUKu8
 • การแข่งขันทักษะสาขาคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ดีดด้วยคอมพิวเตอร์  ช่วงบ่าย Link:  https://photos.app.goo.gl/2WrcPBQw7uDBxnx19
 • ภาพบรรยากาศการรายงานตัว ทักษะเกมส์การตัดสินใจ และ ทักษะโปรแกรมเสร็จรูปเพื่องานบัญชี Link: https://photos.app.goo.gl/AQDKCxfL6nsr2Hu8A
 • การแข่งขันทักษะเกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ แผนกการบัญชี Link: https://photos.app.goo.gl/d46x2UUq4eTrrrxX8
 • การแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี Link: https://photos.app.goo.gl/wueqeMtV2u15QBmt9 
 • การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือการแข่งขันทักษะเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมฯ (Auto cad) และการแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลฯ (Solid works)
  Link: https://photos.app.goo.gl/6kFoKUPaPrmSjGPv5 
 • การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับปวช.และ ปวส. Link: https://photos.app.goo.gl/tbBsuoioiSEN1Jdv7 
 • การแข่งขันทักษะธุรกิจค้าปลีก  ระดับ ปวช. Link:  https://photos.app.goo.gl/owpPJgUogmiDBAGp9
 • การแข่งขันเกมส์ ROV E-Sport) Link: https://photos.app.goo.gl/GQJYpY4L45viF6uU7
 • การประกวด VR STAR, BEAUTY QUEEN Link: https://photos.app.goo.gl/7VURZpXtWDsa2JRw8
 • การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง Link: https://photos.app.goo.gl/FuWTtqDcpGYhu4xt9
 • การประกวดสื่อการเรียนรู้ Link: https://photos.app.goo.gl/PNeaWviPaCPEqsaX6 
 • การแข่งขันงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน Link: https://photos.app.goo.gl/cEztVRkWGb28pMN46 
 • การแข่งขันงานจักรยานยนต์ Link: https://photos.app.goo.gl/GqeERoHgRtE3t1347
 • การแข่งขันงานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น Link: https://photos.app.goo.gl/cniVWYRQwXWHAaaR7 
 • การแข่งขันงานไฟฟ้ารถยนต์ Link: https://photos.app.goo.gl/cEztVRkWGb28pMN46
 • การแข่งขันประเภทช่างอุตสาหกรรมสาขาช่างไฟฟ้า Link: https://photos.app.goo.gl/HbJbiwEcZ72B9bwt5
  1.ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
  2.ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ PLC
  3.ทักษะการออกแบบระบบไฟฟ้าและการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
  4.ทักษะมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
  5.ทักษะความคุมเครื่องกลไฟฟ้า
  6.ทักษะเครื่องทำความเย็น
  7.ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย
 • การแข่งขันประเภทช่างอุตสาหกรรมสาขาอิเล็กทรอนิกส์    Link: https://photos.app.goo.gl/4CSjuUwzZzLNDnAH8
  1. สาขาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  2. สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  3. สาขาเครื่องเสียง
  4. สาขาดิจิตอล ระดับ ปวช.
  5. สาขาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 • การแข่งขันเทคนิคการนำเสนอขาย  - กลุ่มที่ 2  Link: https://photos.app.goo.gl/qHPx6i3LGrWtuyEt6
 • การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ระดับ ปวช. Link: https://photos.app.goo.gl/WYtTgwny1wQoZjrbA
 • การประกวดมารยาทไทย Link: https://photos.app.goo.gl/s3cBgy4GjxBA9yrs5

 วันที่ 29 มกราคม 2563

 • รับรายงานตัววันที่ 29 มกราคม 2563 การแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี สาขาคอมพิวเตอร์ LinK: https://photos.app.goo.gl/ENMtpomBtRU8wFgN
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชา ทักษะธุรกิจค้าปลีก  ระดับ ปวช. Link: https://photos.app.goo.gl/owpPJgUogmiDBAGp
 • รายงานตัวทักษะการบัญชี ระดับ ปวช. และ ปวส. Link: https://photos.app.goo.gl/2u81R5Hzf32z98BQ8
 • การแข่งขันทักษะการบัญชีระดับ ปวช. แผนกการบัญชี Link: https://photos.app.goo.gl/eDjgYS8cnjyzb3NE7
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพสถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี สาขาคอมพิวเตอร์ วันที่ 29 มกราคม 2563 Link: https://photos.app.goo.gl/hF1fuX7kAyXQLWNu9
 • การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น Link: https://photos.app.goo.gl/uva3ysvTWPz6fG7i7
 • การแข่งขันทักษะการบัญชีระดับ ปวส แผนกการบัญชี Link: https://photos.app.goo.gl/omoFiUWWNxqwyJa16
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถาศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี (การประกวดเต้นแดนเซอร์ ) Link: https://photos.app.goo.gl/YijLHoEFvSPfYidk6
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัย(อี.เทค)Link: https://photos.app.goo.gl/G259xwXTqojXbME69
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อารีน่า 2 วิทยาลัย(อี.เทค)(รวมป้ายไวนิล) Link: https://photos.app.goo.gl/esJ8dZUMfS1xPnWw9
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง ณ วิทยาลัย(อี.เทค) (บรรยากาศทั่วไปและการลงทะเบียน)Link: https://photos.app.goo.gl/yMA7mUAY1nzHyv4s5
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง ณ วิทยาลัย(อี.เทค) (การแข่งขันหุ่นยนต์เดิน 2 ขา ) Link: https://photos.app.goo.gl/GF2Tj91YVWPUgxN57
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง ณ วิทยาลัย(อี.เทค) (การแข่งขันลูกข่างKOMA) Link: https://photos.app.goo.gl/9ghpnGbotvoxy6PM8
 •  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง ณ วิทยาลัย(อี.เทค) (การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับ ปวช. ) Link: https://photos.app.goo.gl/jXCL6b14NKExhsq89
 • การแข่งขันสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (วันที่สอง) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคาร 4-5 สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ Link: https://photos.app.goo.gl/kBeeYnetKpUn8APi8
 • การแข่งขันสาขาวิชาช่างยนต์ (วันที่สอง) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1.สาขาวิชา งานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ระดับ ปวช. Link: https://photos.app.goo.gl/BYS28ujLCW637C5H7
2.สาขาวิชา งานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ ปวส. Link: https://photos.app.goo.gl/TFJ3pkKDKNGUwPRFA
3.สาขาวิชา งานระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ปวส Link: https://photos.app.goo.gl/vTQ854ETCD5BPLsQ7
4.สาขาวิชา งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ระดับ ปวส. Link: https://photos.app.goo.gl/sSEY3VJ9JE5t43kQ6
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ(ระดับปวส.) Link: https://photos.app.goo.gl/FmcZDNVKKnYT3EaC9
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลาง ณ วิทยาลัย(อี.เทค) (การประกวดร้องเพลงสากล) Link: https://photos.app.goo.gl/6HTMZwRpNbktqN876
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรมสมาคม ภาพกิจกรรม ประมวลภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2563