อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันศุกร์, 07/05

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 17 มี.ค. 2021 8am

ข้อสอบแข่งขันทักษะ ปี 2560 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

.
เอกสารแนบ :
URLDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/elecaut.pdf)อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 349 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/motorsalab.pdf)มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 404 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/fiyon.pdf)ไฟฟ้ารถยนต์  258 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/autocat.pdf)ออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ (Auto Cad)  672 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/downteam.pdf)ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 591 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/digital_ch.pdf)ดิจิตอล ปวช 261 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/newmaticton.pdf)งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น 391 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/jakayan.pdf)งานจักรยานยนต์ 260 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/yonlek.pdf)งานเครื่องยนต์เล็ก  356 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/gassoleen.pdf)งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  315 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/sound.pdf)เครื่องเสียง 325 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/wadfifa.pdf)เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  674 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/yenpabakas.pdf)เครื่องทาความเย็น 317 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/fifanaiakan.pdf)การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร 258 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/komkon.pdf)การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 403 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/prakobcomnetwork.pdf)การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  1976 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/iot.pdf)สมองกลผังตัวและ IOT 991 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/komautsahakam..pdf)ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 353 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/digital.pdf)ดิจิตอล 532 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/fifayon.pdf)ทักษะงานไฟฟ้ารถยนต์ 373 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/komyonelec.pdf)งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 532 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/arkas.pdf)งานปรับอากาศยานยนต์ 454 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/newmatichidoric.pdf)ทักษะงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 539 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/pup.pdf)งานทดสอบปั้มและหัวฉีด 407 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/fiaut.pdf)ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 338 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/babfifa.pdf)การออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 392 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/solidword.pdf)Soild work และ Inventor 566 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/matvitaya.pdf)มาตรวิทยามิติ 594 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/feemue.pdf)ทักษะงานฝึกฝีมือ 948 kB20-12-201820-12-2018

ติดตามเราที่นี่

ติดต่อ

  • ที่อยู่: 231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง
    จ.ชลบุรี 20160
  • Tel: 038-206-081,Fax: 038-789-093
คุณอยู่ที่: หน้าแรก การแข่งขันทักษะฯ ข้อสอบแข่งขันทักษะ ข้อสอบปี 2560 ช่างอุตสาหกรรม