อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันศุกร์, 07/05

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 17 มี.ค. 2021 8am

ข้อสอบแข่งขันทักษะ ปี 2560 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

.
เอกสารแนบ :
URLDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/access_s01.pdf)Microsoft Access 2013 ปวส. 451 kB25-12-201825-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/tassinjai_s01.pdf)เกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ 2254 kB22-12-201822-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/web.pdf)การสร้างเว็บเพจ (Web Page) 237 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/vb_s.pdf)Microsoft visual basic 2010 ปวส. 761 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/vb_ch.pdf)Microsoft visual basic 2010 ปวช. 502 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/TURBOC_s.pdf)การเขียนโปรแกรมภาษาซี 537 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/SketchUpPro_s.pdf)SketchUp Pro 2015 ปวส. 1128 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/SketchUpPro_ch.pdf)SketchUp Pro 2015 ปวช. 572 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/prasom_s.pdf)สื่อประสมมัลติมิเดีย 224 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/prakobcom_s.pdf)การติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปวส. 208 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/prakobcom_ch.pdf)การติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ปวช. 217 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/Photoshop_s.pdf)Adobe Photoshop CS6 ปวส. 363 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/Photoshop_ch.pdf)Adobe Photoshop CS6 ปวช. 336 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/office_ch.pdf)Ms-Office 2013 ปวช. 935 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/Illustrator_s.pdf)Adobe Illustrator CS6 ปวส. 269 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/Illustrator_ch.pdf)Adobe Illustrator CS6 ปวช. 280 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/homepage.pdf)Home Page 635 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/Flash_s.pdf)Adobe Flash CS6 ปวส. 277 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/ecommer.pdf)การจัดทาเว็บเพจ ขายสินค้าออนไลน์ 249 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/AndroidStudio_s.pdf)โปรแกรม Android Studio 665 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/Adobe%20Falsh_ch.pdf)Adobe Flash CS6 ปวช. 208 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/access_ch.pdf)Microsoft Access 2013 ปวช. 404 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/acctoun_s6.pdf)ทักษะการบัญชี ปวส. (ม.6) 3877 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/account_s.pdf)ทักษะการบัญชี ปวส. 3985 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/account_ch.pdf)ทักษะการบัญชี ปวช. 3476 kB20-12-201820-12-2018
Access this URL (http://www.vr-centre.net/2015/download/example_test/plan_s.pdf)การเขียนแผนธุรกิจ ระดับ ปวส. 2060 kB20-12-201820-12-2018

ติดตามเราที่นี่

ติดต่อ

  • ที่อยู่: 231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง
    จ.ชลบุรี 20160
  • Tel: 038-206-081,Fax: 038-789-093
คุณอยู่ที่: หน้าแรก การแข่งขันทักษะฯ ข้อสอบแข่งขันทักษะ ข้อสอบปี 2560 บริหารธุรกิจ