อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันศุกร์, 07/05

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 17 มี.ค. 2021 8am

ข้อสอบแข่งขันทักษะ ปี 2559 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

.

เอกสารแนบ :
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (banchees6.pdf)การบัญชี ระดับ ปวส.ม6 910 kB06-12-201706-12-2017
Download this file (games.pdf)เกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ 866 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (banchees.pdf)การบัญชี ระดับ ปวส. 1050 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (bancheech.pdf)การบัญชี ระดับ ปวช. 886 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (SmartBiz.pdf)โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชี 696 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (plan.pdf)การเขียนแผนธุรกิจ 352 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (samnakkhans.pdf)การใช้โปรแกรมสานักงาน (Ms-Office 2013) ระดับ ปวส. 1260 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (samnakkhanch.pdf)การใช้โปรแกรมสานักงาน (Ms-Office 2013) ระดับ ปวช. 404 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (webpage.pdf)การสร้างเว็บเพจ (Web Page) 89 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (3ds.pdf)การใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3D Animation ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2015 ระดับ ปวส. 607 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (3dch.pdf)การใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3D Animation ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro 2015 ระดับ ปวช. 635 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (prasom.pdf)การใช้โปรแกรมสื่อประสมมัลติมิเดีย 83 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (accessch.pdf)การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Access 2013 ระดับ ปวช. 144 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (accesss.pdf)การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Access 2013 ระดับ ปวส. 301 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (comtidtangs.pdf)การติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. 51 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (tc.pdf)การเขียนโปรแกรมภาษาซี 153 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (comtidtang.pdf)การติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ 118 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (Photoshopch.pdf)การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ระดับ ปวช. 76 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (Photoshops.pdf)การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ระดับ ปวส. 79 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (Illustratorch.pdf)การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ระดับ ปวช. 79 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (Illustrators.pdf)การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ระดับ ปวส. 81 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (flashs.pdf)การใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ระดับ ปวส. 70 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (flashch.pdf)การใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6 ระดับ ปวช. 68 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (homepagech.pdf)การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสร้างโฮมเพจ (Home Page) 129 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (vbs.pdf)การเขียนโปรแกรมสาเร็จรูป (Microsoft visual basic 2010) กระดับ ปวlส. 310 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (vbch.pdf)การเขียนโปรแกรมสาเร็จรูป (Microsoft visual basic 2010) กระดับ ปวช. 317 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (Andriod..pdf)เขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือบน ระบบปฏิบัติ Android ด้วยโปรแกรม Eclipse 455 kB28-11-201728-11-2017

ติดตามเราที่นี่

ติดต่อ

  • ที่อยู่: 231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง
    จ.ชลบุรี 20160
  • Tel: 038-206-081,Fax: 038-789-093
คุณอยู่ที่: หน้าแรก การแข่งขันทักษะฯ ข้อสอบแข่งขันทักษะ ข้อสอบปี 2559 บริหารธุรกิจ