อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันศุกร์, 07/05

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 17 มี.ค. 2021 8am

ข้อสอบแข่งขันทักษะ ปี 2559 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

.

เอกสารแนบ :
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (lekoot.pdf)ิอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 136 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (down.pdf)การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 124 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (digitals.pdf)ดิจิตอล ปวส. 111 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (digitalch.pdf)ดิจิตอล ปวช. 95 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (sound.pdf)เครื่องเสียง 135 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (vad.pdf)เครืองมือวัดไฟฟ้าฯ 289 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (comnetword.pdf)การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 531 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (frieyon.pdf)งานไฟฟ้ารถยนต์ 107 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (arkad.pdf)งานปรับอากาศยานยนต์ 152 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (newmatics.pdf)นิวแมติกส์ ระดับ ปวส. 129 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (newmaticch.pdf)นิวแมติกส์ ระดับ ปวช. 159 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (pum.pdf)ปั้มและหัวฉีด 144 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (jakayan.pdf)งานจักรยานยน 121 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (yonlek.pdf)งานเครื่องยนต์เล็ก 129 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (gas.pdf)งานเครื่องยนต์แก๊ซโซลีน 136 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (rabobkobkom.pdf)ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 116 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (motor.pdf)มอร์เตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 162 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (tidtangfrie.pdf)งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 114 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (powrswork.pdf)งานไฟฟ้าอุตสาหกรรม 127 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (yen.pdf)เครื่องทาความเย็น 137 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (powercontrol.pdf)การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า 180 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (planpowers.pdf)การออกแบบระบบไฟฟ้าและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 108 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (bab.pdf)งานฝึกฝีมือ 215 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (plan3dch.pdf)ออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 214 kB28-11-201728-11-2017
Download this file (plan3D.pdf)ออกแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ (Auto cad) 190 kB28-11-201728-11-2017

ติดตามเราที่นี่

ติดต่อ

  • ที่อยู่: 231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง
    จ.ชลบุรี 20160
  • Tel: 038-206-081,Fax: 038-789-093
คุณอยู่ที่: หน้าแรก การแข่งขันทักษะฯ ข้อสอบแข่งขันทักษะ ข้อสอบปี 2559 ช่างอุตสาหกรรม