อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันพฤหัสบดี, 06/05

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 17 มี.ค. 2021 8am

ข้อสอบแข่งขันทักษะ ปี 2557 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

.

เอกสารแนบ :
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (2558-11-26 13-47-31_0001.pdf)อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับ ปวช. 93 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 13-53-43_0001.pdf)อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ระดับ ปวช. 172 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 13-49-28_0001.pdf)วงจรดิจิตอล ระดับ ปวส. 23 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 13-48-34_0001.pdf)วงจรดิจิตอล ระดับ ปวช. 38 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 13-52-40_0001.pdf)เครื่องเสียง ระดับ ปวช. 113 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 13-45-22_0001.pdf)เครื่องรับวิทยุ FM ระดับ ปวช. 320 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 13-59-35_0001.pdf)การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับปวส 244 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 13-57-36_0001.pdf)การติดตั้งจานรับดาวเทียม 132 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 14-01-44_0001.pdf)งานไฟฟ้ารถยนต์ ระดับ ปวช. 113 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 14-05-47_0001.pdf)งานปรับอากาศยานยนต์ ระดับ ปวส. 95 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 14-04-08_0001.pdf)งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ระดับ ปวช. 88 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 14-08-14_0001.pdf)งานนิวแมติกส์และโฮดรอลิกส์ ระดับ ปวส. 84 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 14-06-25_0001.pdf)งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด ระดับ ปวส. 93 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 14-03-05_0001.pdf)งานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. 84 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 14-05-01_0001.pdf)งานเครื่องยนต์เล็ก ระดับ ปวช. 82 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 14-02-27_0001.pdf)งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับ ปวช. 84 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 14-07-28_0001.pdf)งานควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องยนต์หัวฉีดเบนซิล) ระดับ ปวส. 125 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 13-13-51_0001.pdf)มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระดับ ปวช. 149 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 13-24-00_0001.pdf)โปรแกรมและการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า PLC 126 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 13-13-07_0001.pdf)ติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร ระดับ ปวช. 96 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 13-12-14_0001.pdf)ช่างไฟฟ่าอุตสาหกรรม ระดับ ปวช. 143 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 13-14-33_0001.pdf)เครื่องทำความเย็น ระดับ ปวช. 106 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 13-23-04_0001.pdf)การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า ระดับ ปวช. 94 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 13-08-18_0001.pdf)ช่างปรับ ระดับปวช 145 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 13-09-17_0001.pdf)การเขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 128 kB26-11-201526-11-2015
Download this file (2558-11-26 13-10-42_0001.pdf)การเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรม Solid Work และ Inverter 71 kB26-11-201526-11-2015

ติดตามเราที่นี่

ติดต่อ

  • ที่อยู่: 231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง
    จ.ชลบุรี 20160
  • Tel: 038-206-081,Fax: 038-789-093
คุณอยู่ที่: หน้าแรก การแข่งขันทักษะฯ ข้อสอบแข่งขันทักษะ ข้อสอบปี 2557 ช่างอุตสาหกรรม