อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันอาทิตย์, 28/05

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 18 ม.ค. 2023 7am

Download ป้ายงาน อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ 2558

สถานศึกษา หรือหน่วยงานที่ต้องการรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน อาชีวะศึกษาเอกชน สร้างคน สร้างชาติ ประจำปี 2558 สามารถ Download ไฟล์แนบด้านท้ายนี้เพื่อนำไป แก้ไข วันที่ ชื่อสถานศึกษาและสถานที่จัดงาน แล้วจัดพิมพ์เพื่อติดประกาศประชาสัมพันธ์ 

 

เอกสารแนบ

1. ไฟล์ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ สามารถ Download เพื่อแก้ไขได้ทีนี่คลิก

 

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก Download Download ป้ายงาน อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ 2558