อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันพฤหัสบดี, 06/05

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 17 มี.ค. 2021 8am

ข้อสอบแข่งขันทักษะ ปี 2556 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

FileFile size
Download this file (024420141203111121.pdf)วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 ระดับปวช. 163 Kb
Download this file (access11.pdf)วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Access 2010 ระดับ ปวช. 54 Kb
Download this file (access2.pdf)วิขาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Access 2010 ระดับ ปวส. 71 Kb
Download this file (basic6.pdf)วิชาการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Visual Basic 6.0) ระดับปวช. 444 Kb
Download this file (c2.pdf)วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ระดับ ปวส. 58 Kb
Download this file (chee1.pdf)วิชาการบัญชี ระดับ ปวช. 469 Kb
Download this file (chee2.pdf)วิชาการบัญชี ระดับ ปวส. 520 Kb
Download this file (chee3.pdf)วิชาการบัญชี ระดับ ปวส. (ม.6) 497 Kb
Download this file (flash1.pdf)วิชาการใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS5 ระดับปวช. 31 Kb
Download this file (flash2.pdf)วิชาการใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS5 ระดับ ปวส. 33 Kb
Download this file (homepage1.pdf)วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างโฮมเพจ (Home Page) ระดับ ปวช. 44 Kb
Download this file (illas2.pdf)วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 ระดับปวส. ม.มหานคร 49 Kb
Download this file (illas22.pdf)วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 ระดับปวส. 46 Kb
Download this file (prasom2.pdf)วิชาการใช้โปรแกรมสื่อประสม ระดับ ปวส. 33 Kb
Download this file (samnak1.pdf)วิชาการใช้โปรแกรมสำนักงาน ระดับ ปวช. 210 Kb
Download this file (samnak2.pdf)วิชาการใช้โปรแกรมสำนักงาน ระดับ ปวส. 821 Kb
Download this file (shop1.pdf)วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ระดับปวช. 39 Kb
Download this file (shop2.pdf)วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ระดับ ปวส. 26 Kb
Download this file (tadsin.pdf)วิชาเกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ ระดับ ปวส. 426 Kb
Download this file (tidcom.pdf)วิชาการติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวส. 58 Kb
Download this file (vb2010.pdf)วิชาการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Visual Basic 2010 ระดับปวส. 587 Kb
Download this file (web2.pdf)วิชาการสร้างเว็บเพจ ระดับ ปวส. 48 Kb

ติดตามเราที่นี่

ติดต่อ

  • ที่อยู่: 231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง
    จ.ชลบุรี 20160
  • Tel: 038-206-081,Fax: 038-789-093
คุณอยู่ที่: หน้าแรก การแข่งขันทักษะฯ ข้อสอบแข่งขันทักษะ ข้อสอบปี 2556 บริหารธุรกิจ