อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันพฤหัสบดี, 06/05

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 17 มี.ค. 2021 8am

ข้อสอบแข่งขันทักษะ ปี 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

FileFile size
Download this file (akas.pdf)วิชางานปรับอากาศยานยนต์ ระดับปวส. 101 Kb
Download this file (digital.pdf)วิชาวงจรดิจิตอล ระดับ ปวช. 113 Kb
Download this file (dital2.pdf)วิชาวงจรดิจิตอล ระดับ ปวส. 115 Kb
Download this file (fireout.pdf)วิชาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับปวช. 123 Kb
Download this file (fireyon.pdf)วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ระดับ ปวช. 153 Kb
Download this file (fm.pdf)วิชาเครื่องรับวิทยุ FM ระดับ ปวช. 134 Kb
Download this file (gas.pdf)วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับปวช. 145 Kb
Download this file (inverter.pdf)วิชาการเขียนแบบเครื่องด้วยโปรแกรม Inventer ระดับ ปวส. 151 Kb
Download this file (komyon.pdf)วิชางานระบบควบคุมเครื่องยานยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปวส. 110 Kb
Download this file (matic.pdf)วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ระดับปวส. 79 Kb
Download this file (microcon.pdf)วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับปวส. 168 Kb
Download this file (motorslab.pdf)วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ระดับปวช. 138 Kb
Download this file (newmatic.pdf)วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ระดับ ปวช. 102 Kb
Download this file (nic1.pdf)วิชาอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ระดับ ปวช. 161 Kb
Download this file (niccom.pdf)วิชาการเขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ ปวช. 217 Kb
Download this file (nicout1.pdf)วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ระดับ ปวช. 87 Kb
Download this file (pam.pdf)วิชางานทดสอบปั้มและหัวฉีด ระดับปวส. 68 Kb
Download this file (prab.pdf)วิชางานช่างปรับ ระดับ ปวช. 129 Kb
Download this file (prakobcom.pdf)วิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับปวส. 204 Kb
Download this file (solid.pdf)วิชาการเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรม Solide Work ระดับปวส. 129 Kb
Download this file (sound.pdf)วิชาเครื่องเสียง ระดับปวช. 132 Kb
Download this file (star.pdf)วิชาการติดตั้งดาวเทียม ระดับ ปวส. 105 Kb
Download this file (tidfire.pdf)วิชาติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคาร ระดับ ปวช. 175 Kb
Download this file (yan1.pdf)วิชางานจักรยานยนต์ ระดับ ปวช. 102 Kb
Download this file (yen.pdf)วิชาเครื่องทำความเย็น ระดับ ปวช. 139 Kb
Download this file (yon.pdf)วิชางานเครื่องยนต์เล็ก ระดับปวช. 100 Kb

ติดตามเราที่นี่

ติดต่อ

  • ที่อยู่: 231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง
    จ.ชลบุรี 20160
  • Tel: 038-206-081,Fax: 038-789-093
คุณอยู่ที่: หน้าแรก การแข่งขันทักษะฯ ข้อสอบแข่งขันทักษะ ข้อสอบปี 2556 ช่างอุตสาหกรรม