อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันศุกร์, 07/05

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 17 มี.ค. 2021 8am

ข้อสอบแข่งขันทักษะ ปี 2555 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

FileFile size
Download this file (10samnak2.pdf)การใช้โปรแกรมสำนักงานระดับปวส 226 Kb
Download this file (11access1.pdf)การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปMicrosoftAccess2007ระดับปวช 32 Kb
Download this file (12access2.pdf)การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปMicrosoftAccess2007ระดับปวส 61 Kb
Download this file (13page1.pdf)การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างโฮมเพจ(HomePage)ระดับปวข 52 Kb
Download this file (14prasom2.pdf)การใช้โปรแกรมสื่อผสมระดับปวส 71 Kb
Download this file (15com2.pdf)การติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับปวส 65 Kb
Download this file (16page2.pdf)การสร้างเว็บเพจ(WEBPAGE)ระดับชั้นปวส 195 Kb
Download this file (1c2.pdf)การเขียนโปรแกรมภาษาซีระดับปวส 26 Kb
Download this file (1chee1.pdf)การบัญชีระดับปวช 387 Kb
Download this file (1chee2.pdf)การบัญชีระดับปวส 414 Kb
Download this file (1cnee3.pdf)การบัญชีระดับปวส (ม.6) 379 Kb
Download this file (1market.pdf)เกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจระดับปวส 283 Kb
Download this file (2basic2.pdf)การเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป(MsVisualBasic6.0)ระดับปวส 47 Kb
Download this file (3illus1.pdf)การใช้โปรแกรมAdobeILLustratorCS4ระดับปวช 18 Kb
Download this file (4illus2.pdf)การใช้โปรแกรมAdobeILLustratorCS4ระดับปวส 23 Kb
Download this file (5shop1.pdf)การใช้โปรแกรมAdobePhotoshopCS4ระดับปวช 19 Kb
Download this file (6shop2.pdf)การใช้โปรแกรมAdobePhotoshopCS4ระดับปวส 37 Kb
Download this file (7flash1.pdf)การใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมFlashCS4ระดับปวช 26 Kb
Download this file (8flash2.pdf)การใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรมFlashCS4ระดับปวส 24 Kb
Download this file (9samnak1.pdf)การใช้โปรแกรมสำนักงานระดับปวช 158 Kb

ติดตามเราที่นี่

ติดต่อ

  • ที่อยู่: 231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง
    จ.ชลบุรี 20160
  • Tel: 038-206-081,Fax: 038-789-093
คุณอยู่ที่: หน้าแรก การแข่งขันทักษะฯ ข้อสอบแข่งขันทักษะ ข้อสอบปี 2555 บริหารธุรกิจ