อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันอาทิตย์, 03/12

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 18 ม.ค. 2023 7am


ข่าวสารกิจกรรมสมาคม

ภาพกิจกรรม

Thumbnail การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา2563 จังหวัดชลบุรี ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19...


Thumbnail การประชุมกลุ่มย่อย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ...


Thumbnail พิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหารครูดีเด่นและนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ภาคกลางชลบุรี ณ...


Thumbnail การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา2562 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี...


ข่าวในหมวด กิจกรรมสมาคม  

ทำเนียบครูแกนนำปอดสะอาดรุ่น 1และรุ่น 2


รายชื่อทำเนียบผู้เข้ารับการอบรม ครูแกนนำปอดสะอาดรุ่น 1 และ 2 ที่ผ่านการอบรมแล้วที่ผ่านมา สามารถ Download ได้จากไฟแนบเอกสารด้านท้ายประกาศนี้ โดยในเอกสารแนบได้แบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มๆ 

 

เอกสารแนบ :
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (kannum1-2.xlsx)รายชื่อทำเนียบครูแกนนำปอดสะอาด 70 kB28-05-201528-05-2015
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าว ข่าวอบรมสัมนา ทำเนียบครูแกนนำปอดสะอาดรุ่น 1และรุ่น 2