อาชีวควรรู้

VR Center

วันนี้วันพุธ, 04/10

ปรับปรุ่งล่าสุด พ, 18 ม.ค. 2023 7am

ภาพกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมฯ

แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติครั้งที่ 1 ศูนย์สอบ พัฒนบริหารธุรกิจ

ประมวลภาพศูนย์สอบพัฒนบริหารธุรกิจ จ.นครปฐม การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ครั้งที่ 1 

1.jpg2.jpg3.jpg76263.jpg76264.jpg76265.jpg76267.jpg76272_2.jpg76273.jpg

คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรมสมาคม ภาพกิจกรรม แข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติครั้งที่ 1 ศูนย์สอบ พัฒนบริหารธุรกิจ